, popularyzacja wiedzy o polskiej tradycji ludowej związanej z okresem wielkanocnym i wiosennym oraz promocja twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W konkursie na najpiękniejszą Palmę i pisankę wielkanocną udział wzięli: uczniowie Zespołu Szkół w Strachosławiu, Szkoły Podstawowej w Kamieniu, Szkoły Podstawowej w Czerniejowie oraz osoby dorosłe z Gminy Kamień. Komisja Konkursowa dokonała oceny 99 prac . Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:

Kategoria : PISANKA WIELKANOCNA

kategoria wiekowa – przedszkolak, klasa „ 0”
I miejsce zajęła Paulina Petruk, Oliwia Kamińska
II- Lidia Waszczuk
III – Maja Tomaszewska

Kategoria wiekowa klas I-III:
I miejsce zdobyła Zuzanna Wawrzycka
II – Julia Kozubal
III- Amelia Nowak

Kategoria wiekowa klas IV- VI:
I miejsce zdobyła Matylda Szykuła
II – Natalia Muszałowska- Norko
III- Patrycja Mościcka

Kategoria wiekowa, Gimnazjum:
I miejsce zajęła Emilia Rekuta
II- Jan Chudoba
III- Nikola Petruk, Katarzyna Kukier

Kategoria wiekowa, dorośli:
I miejsce zdobyła Pani Stanisława Stafińska z Kamienia


Kategoria : PALMA WIELKANOCNA

Kategoria wiekowa- przedszkolak:
I miejsce zdobyła Julia Strelczuk
II- Mateusz Brylewski
III- Sandra Wilkos

Kategoria wiekowa klas I-III:
I miejsce zdobył Szymon Jarmuł
II- Łukasz Kozyrski
III- Martyna Strelczuk

Kategoria wiekowa klas IV- VI:
I miejsce zdobyła Wiktoria Jadczak
II – Aleksandra Kozyrska
III- Wiktoria Sadlej

Kategoria wiekowa, Gimnazjum:
I miejsce zajął Szymon Sadlej
II- Daniel Bochen

Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Pana Wójta Romana Kandziorę.

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zachęca do wzięcia udziału za rok