Szkoła Podstawowa w Kamieniu wygrał konkurs grantowy w wysokości 5 000 zł w ramach Programu mPotęga.


Organizatorem konkursu jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.


W ramach tego programu od września 2017 r. w klasach IV-VII będą organizowane dodatkowe zajęcia matematyczne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz nagrody za przeprowadzone konkursy. Priorytetem dla szkoły jest pobudzanie kreatywności i nauki planowania oraz logicznego wnioskowania.


Opiekunem z ramienia Szkoły jest Pani Wioletta Michalczuk.