Od 1 stycznia 2017 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców będą następujące:

7 zł miesięcznie za osobę - w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny;

11 zł miesięcznie za osobę - w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbieranie w sposób nieselektywny.

W przypadku odpadów gromadzonych i odbieranych w sposób selektywny z nieruchomości niezamieszkałych stawki opłaty będą następujące:

  1. za pojemnik o pojemności 110-140 l – w wysokości 15 zł,
  2. za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 28 zł,
  3. za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 85 zł,
  4. za pojemnik o pojemności 2200 l – w wysokości 150 zł,
  5. za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 475 zł.

 W przypadku odpadów gromadzonych i odbieranych w sposób nieselektywny z nieruchomości niezamieszkałych stawki opłaty będą następujące:

  1. za pojemnik o pojemności 110-140 l – w wysokości 23 zł,
  2. za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 42 zł,
  3. za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 128 zł,
  4. za pojemnik o pojemności 2200 l – w wysokości 225 zł,
  5. za pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 713 zł.

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji. Otrzymają oni zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Właściciele nieruchomości wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 stycznia 2017 r.

Przypominamy, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zaistnienia w Urzędzie Gminy Kamień, pokój nr 2.