Wójt Gminy Kamień

informuje,

iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/166/2017  Rady Gminy Kamień z dnia 26 października 2017 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15 na okres 21 dni tj. od 06.11.2017 r. do dnia 27.11.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat w obrębie: Mołodutyn, Natalin, Pławanice i Strachosław.

Niniejszą informację, zamieszczono w prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień i BIP. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kamień pok. nr 9 lub pod tel. (82) 5671575.

Kamień, 06.11.2017 r.

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Kamień

                                                                                                                                                     /-/ Roman Kandziora