Wójt Gminy Kamień

informuje,

iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15 na okres 21 dni tj. od dnia 09.04.2018r. wykaz nieruchomości lokalowej w obrębie ewidencyjnym: Wolawce przeznaczonej do zawarcia umowy najmu na okres do 3 lat z tym samym najemcą po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Niniejszą informację, zamieszczono w prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień i BIP. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kamień w pok. Nr 2 lub pod tel. (82) 5671501.

Kamień, 09.04.2018 r.