Wójt Gminy Kamień informuje, że w związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna ważna oferta spełniająca kryteria, złożona przez:

„Przestrzeń Możliwości”

Stowarzyszenie Oświatowe

35-309 Rzeszów ul. Podwisłocze 36/65

NIP:8133723871, Regon : 364871997

KRS:0000626599

 

Kamień dn. 09.04.2018 r.