Wójt Gminy Kamień informuje zainteresowane osoby o obowiązującym I terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej  tj. od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami  VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej