Kamień, dnia 28 września 2018 r.

OW.523.1.2018

Organizacje pozarządowe

oraz inne podmioty

z terenu gminy Kamień

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2018 r. Poz. 450, z późn. zm.), Uchwały Nr XL/209/2010 r. Rady Gminy Kamień z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji uprzejmie informuję, że prowadzone są konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami w zakresie realizowania polityki lokalnej wspierania aktywności społecznej. Określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Kamień z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzanie lub wspieranie zadań publicznych.

Projekt programu wywieszony został na tablicy ogłoszeń oraz jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu: www.kamien.lubelskie.pl w zakładce Ogłoszenia oraz BIP www.ugkamien.bip.lubelskie.pl w zakładce Inne Dokumenty.

Wszelkie uwagi i propozycje proszę składać pisemnie w terminie do dnia 10 października 2018 r. do godz. 900 osobiście w Urzędzie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty tradycyjnej, przy czym decyduje data wpływu.

Wyznaczam termin spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy w dniu 10 października 2018 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kamień.

Wszystkie uwagi i wnioski będą analizowane i w miarę możliwości rozpatrywane.

W załączeniu projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie” na 2019 r.