Informujemy, że od dnia 17 października 2018 r. można odbierać pojemniki o pojemności 120 l do gromadzenia frakcji odpadów „metale i tworzywa sztuczne”. Pojemniki będą udostępniane mieszkańcom deklarującym segregację odpadów na podstawie umów użyczenia.

W pojemnikach gromadzone będą odpady takie jak: plastikowe butelki po napojach, po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności, worki, reklamówki i folie z tworzyw sztucznych, metale kolorowe, puszki po napojach i konserwach, kapsle i zakrętki od słoików, drobny złom.

W sprawie odbioru pojemnika prosimy kontaktować się z sołtysem lub radnym w danej miejscowości.

 

pojemnik na odpady zolty 120 litrowy

Jednocześnie przypominamy, że 29 października w specjalnie wyznaczonych punktach odbędzie się zbiór odpadów problemowych, takich jak: odpady wielkogabarytowe ( np. stare meble), popiół, odpady zielone, budowlano-remontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, akumulatory, opony, opakowania po farbach, tonery, tusze, baterie, świetlówki, oraz środki ochrony roślin.

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki zlokalizowane są w następujących miejscach:

  1. Garaż OSP w Pławanicach
  2. Plac przy oczyszczalni ścieków w Kamieniu
  3. Betonowy plac za Zespołem Szkół w Strachosławiu
  4. Plac przy świetlicy wiejskiej w Wolawcach
  5. Plac przy świetlicy wiejskiej w Ignatowie Kolonii