małżeństw, które zawarły związek małżeński w 1969 r.