W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ

Lp.

Sołectwo

Termin zebrania

Miejsce zebrania

1

Andrzejów

23.03.2019 godz.16.00

świetlica wiejska w Andrzejowie

2

Czerniejów

19.03. 2019 r. godz. 18.00

świetlica wiejska w Czerniejowie

3

Haliczany

20.03.2019 r. godz. 13.00

świetlica wiejska  w Haliczanach

4

Ignatów

20.03.2019 r. godz. 18.30

świetlica wiejska w Ignatowie- Kolonii

5

Józefin

19.03. 2019 r. godz.16.00

świetlica wiejska w Józefinie

6

Kamień

23.03.2019 r. godz. 18.00

świetlica wiejska  w Kamieniu

7

Kamień Kolonia

22.03.2019 r. godz. 18.00

Szkoła Podstawowa  w Kamieniu-Kolonii

8

Koczów

20.03.2019 r. godz. 15.00

świetlica wiejska  w Koczowie

9

Mołodutyn

25.03.2019 r. godz. 18.00

świetlica wiejska w Mołodutynie

10

Natalin

21.03.2019 r. godz. 16.00

Mieszkanie prywatne P. Grzegorza Waszczuka  Natalin 23

11

Pławanice

26.03.2019 r. godz. 18.00

świetlica wiejska w Pławanicach

 12

Rudolfin

22.03.2019 r. godz. 16.00

Szkoła Podstawowa w Kamieniu-Kolonii

13

Strachosław

21.03.2019 r. godz. 18.00

świetlica wiejska w Strachosławiu

14

Wolawce

20.03.2019 r. godz. 16.30

świetlica wiejska w Wolawcach