OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 39

w  Kamieniu

z dnia  8.07.2019 r.

Na podstawie § 14 ust. 3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Okręgowa Komisja Wyborcza Nr  39 w  Kamieniu  zawiadamia członków Lubelskiej Izby Rolniczej, że w Okręgu Wyborczym Nr 39 w Kamieniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Okręgowa Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów:

  1. ZIĘBA KRZYSZTOF STANISŁAW, ur. 10.03.1960 r. zam. KAMIEŃ - KOLONIA 10A
  2. OLSZEWSKI PIOTR, ur. 8.10.1985 r. zam. KAMIEŃ ul. HRUBIESZOWSKA 77

Przewodniczący

Okręgowej  Komisji Wyborczej

/-/  Krzysztof Sereda

 

Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 39 w Kamieniu powołanej przez Wojewódzką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Chełmskim

  1. Krzysztof Sereda  - przewodniczący
  2. Krzysztof Rudzki   - zastępca przewodniczącego
  3. Angelika Kędziora  - sekretarz
  4. Alicja Kutarba  - członek komisji
  5. Adam Nafalski  - członek Komisji

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15  – Sala posiedzeń.

Okręgowa Komisja Wyborcza  pełni dyżury w dniach  25.06.2019 r. do 5.07.2019 r. w godz. 9:00  do  14:00

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej przyjmowane są w czasie dyżurów do dnia 5.07.2019 r. 
Druki dokumentów można pobrać w czasie pełnienia dyżurów lub ze strony www.lir.lublin.pl.  Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kamień  pokój Nr 10 najpóźniej od dnia 17.06.2019 r. przez okres 5 dni w godzinach pracy Urzędu.  

                                                                                       Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 39