Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 39 w Kamieniu powołanej przez Wojewódzką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Chełmskim

  1. Krzysztof Sereda  - przewodniczący
  2. Krzysztof Rudzki   - zastępca przewodniczącego
  3. Angelika Kędziora  - sekretarz
  4. Alicja Kutarba  - członek komisji
  5. Adam Nafalski  - członek Komisji

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15  – Sala posiedzeń.

Okręgowa Komisja Wyborcza  pełni dyżury w dniach  25.06.2019 r. do 5.07.2019 r. w godz. 9:00  do  14:00

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej przyjmowane są w czasie dyżurów do dnia 5.07.2019 r. 
Druki dokumentów można pobrać w czasie pełnienia dyżurów lub ze strony www.lir.lublin.pl.  Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kamień  pokój Nr 10 najpóźniej od dnia 17.06.2019 r. przez okres 5 dni w godzinach pracy Urzędu.  

                                                                                       Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 39