Wójt Gminy Kamień informuje, że dyżury w okresie ferii letnich w roku 2019  pełnią niżej wymienione oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne.

  1. Oddział przedszkolny i punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu będą czynne podczas wakacji w następujących terminach:
  • punkt przedszkolny – od  24.06.2019 r. do 26.07.2019 r. w  godz. 6.45-16.45,
  • oddział przedszkolny – od 24.06.2019 r. do 26.07.2019 r w godz. 7.30-12.30.
  1. Oddział przedszkolny i punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamieniu będą czynne podczas wakacji w następujących terminach:
  • punkt przedszkolny – od 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r. w godz. 7.00-17.00

          - od  6.08.2019 r. do 30.08.2019 r. w godz. 7.00-17.00

  • oddział przedszkolny - od 24.06.2019 r. do 28.06.2019 r. w godz. 7.00-17.00

           - od  6.08.2019 r. do 30.08.2019 r. w godz. 7.30-12.30

Ponadto w okresie wakacji letnich będzie pełnił dyżur oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Czerniejowie w następujących terminach:

Oddział przedszkolny - od 24.06.2019 r. do 26.07.2019 r. w godz.8.00-15.00

Zapisów na uczęszczanie dzieci do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji letnich należy dokonywać w w/w placówkach. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur w okresie ferii letnich do pobrania w sekretariatach szkół.