WÓJT GMINY KAMIEŃ

INFORMUJE

że zgodnie z art. 35 ust. 1 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kamień z dnia 27 czerwca 2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15 na okres 21 dni tj. od 22.07.2019 r. wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat w obrębie: Andrzejów, Czerniejów, Haliczany, Józefin, Kamień, Kamień – Kolonia, Koczów, Mołodutyn, Natalin, Pławanice, Rudolfin, Strachosław, Wolawce.

            Niniejszą informację zamieszczono w prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień i BIP. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Kamień pok. nr 9 lub pod numerem tel. (82) 545 97 75.

Wójt Gminy Kamień

/-/ Dariusz Stocki

Kamień, 22.07.2019 r.

Wykaz nieruchomości