W związku z zawarciem w dniu 2.08.2019 r. umowy z firmą DAJK P.H.U. MACIEJ KAŃCZUGOWSKI z Lublina na wykonanie 186 instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu „Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kamień” zapraszamy mieszkańców, którzy przystąpili do ww. projektu, na spotkanie organizacyjne z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. Spotkanie odbędzie się w dwóch turach w następujących lokalizacjach:

13.08.2019 r. godz. 18 - świetlica wiejska w Kamieniu (mieszkańcy Kamienia, Józefina, Kamienia-Kolonii, Ignatowa, Ignatowa-Kolonii, Czerniejowa, Rudolfina, Majdanu Pławanickiego, Pławanic, Pławanic-Kolonii)

13.08.2019 r. godz. 19 - świetlica wiejska w Strachosławiu (mieszkańcy Strachosławia, Natalina, Wolawiec, Haliczan, Koczowa, Mołodutyna)

Ponadto informujemy, że kwoty udziału własnego mieszkańców wynikające z rozstrzygniętego postępowania przetargowego są następujące:

Instalacja  składająca się z 2 kolektorów i podgrzewacza c. w. u. o pojemności 200 litrów

3 064,00 zł

Instalacja  składająca się z 3 kolektorów i podgrzewacza c. w. u. o pojemności 300 litrów

3 232, 00 zł

Instalacja  składająca się z 4 kolektorów i podgrzewacza c. w. u. o pojemności 400 litrów

3 470,00 zł

W dniu spotkania zostaną z mieszkańcami zawarte umowy organizacyjno-finansowe.

Wpłat należy dokonywać w terminie 14 dni od zawarcia umowy, na konto wskazane w umowie.