INFORMUJEMY O TERMINACH ZEBRAŃ SOŁECKICH W GMINIE KAMIEŃ WS.  WYBORU  PRZYSZŁOROCZNYCH ZADAŃ DO  REALIZACJI W  RAMACH FUNDUSZU  SOŁECKIEGO ORAZ SPRAW BIEŻĄCYCH

CZERNIEJÓW - 15 WRZEŚNIA 2019 r. (niedziela) o godz. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA

KAMIEŃ - 20 WRZEŚNIA 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA

RUDOLFIN - 27 WRZEŚNIA 2019 r. (piątek) o godz. 17.30 SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENIU

IGNATÓW KOLONIA - 27 WRZEŚNIA 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA

KAMIEŃ KOLONIA - 27 WRZEŚNIA 2019 r. (piątek) o godz. 19.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENIU