Wójt Gminy Kamień informuje, że w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.  

       Ponadto w przypadku producentów rolnych posiadających bydło jest możliwość ubiegania się o dodatkowe zwiększenie limitu zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dostarczając dokument wydany przez ARMiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.