Urząd Gminy Kamień informuje, że dniu 20 lutego 2020 r. o godzinie 10ºº w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Czerniejowie Powiat Chełmski, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm przeprowadzi aukcję, której celem jest sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogi powiatowej nr 153 w miejscowości Czerniejów.

Ogłoszenie

Wykaz drzew

Regulamin aukcji

Wzór umowy

Wzór oświadczenia

Zgłoszenie wykonanej ścinki drzew