UWAGA!!!

W związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Urząd Gminy Kamień wstrzymuje do odwołania indywidualne odczyty wskazań wodomierzy ilości odprowadzanych ścieków przez pracowników urzędu. W celu rozliczenia usługi prosimy o dokonanie samodzielnego odczytu i podania wskazań wodomierza głównego i podlicznika telefonicznie, dzwoniąc na numer 694 686 677 lub 82 567 15 01. W przypadku braku takiej informacji, ilość odprowadzanych ścieków zostanie ustalona prognozą na podstawie średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Urząd Gminy Kamień przypomina o konieczności ograniczenia wizyt związanych z załatwianiem spraw urzędowych do minimum i podejmowania jedynie działań niecierpiących zwłoki.