Wójt Gminy Kamień informuje, że posiada do sprzedaży drewno użytkowe z gatunku dąb szypułkowy, pozyskane w wyniku wycinki przeprowadzonej przy budynku remizy OSP w Strachosławiu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, do urny przed Urzędem Gminy wystawionej w godzinach pracy Urzędu do godziny 11:00 w dniu 13.05.2020 r.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł. W złożonej ofercie należy podać dane kontaktowe,  nr. telefonu oraz oferowaną cenę (formularz oferty w załączeniu). Na kopercie należy dopisać „Licytacja drewna”. Płatność przelewem na podstawie faktury VAT.

Obowiązkiem kupującego będzie zagospodarowanie wyciętego drzewa oraz uprzątnięcie terenu wycinki.

L.p.

Drzewo/gatunek

Średnica kłody (cm)

Długość kłody (m)

Objętość kłody (m3)

Cena wywoławcza brutto (zł)

1

Dąb szypułkowy

60

3,3

0,73

100,00

 

Formularz oferty