W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r., w zakresie noszenia maseczek przez wyborców w lokalu wyborczym, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie informuje, iż zgodnie z § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1066) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1066 - Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego m.in. w budynkach użyteczności publicznej, ust i nosa.

Obowiązku tego nie stosuje się jedynie w przypadku:

- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

- dziecka do ukończenia 4. roku życia.        

W razie, gdy Komisja nie jest w stanie sama rozwiązać problemu, może zgłosić go policji/straży miejskiej.

wybory 1