INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 7 LISTOPADA DO DNIA 29 LISTOPADA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KAMIENIU z/s w STRACHOSŁAWIU BĘDZIE ZAMKNIĘTA DLA CZYTELNIKÓW.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK BĘDZIE MOŻLIWE JEDYNIE POPRZEZ ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE.

BIBLIOTEKARZ PO SKOMPLETOWANIU ZAMÓWIENIA OD CZYTELNIKA UMAWIA Z NIM TERMIN ODBIORU KSIĄŻEK NA KONKRETNĄ GODZINĘ. O OMÓWIONEJ GODZINIE BIBLIOTEKARZ PRZEKAZUJE KSIĄŻKI CZYTELNIKOWI.

UDOSTĘPNIANIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA STOLIKU PRZED WEJŚCIEM DO LOKALU BIBLIOTEKI. TELEFON KONTAKTOWY DO BIBLIOTEKI: 82 567-14-92