Okres realizacji: 9.10.2017 – 31.07.2018 r.

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Wartość całkowita projektu: 312 964,58 zł

Wartość dofinansowania ze środków PROW: 157 239,00 zł

Opis operacji: W ramach operacji powstał budynek świetlicy o charakterze wielofunkcyjnym i ogólnodostępnym w miejscowości Haliczany. Na program użytkowy budynku składają się: sale świetlicy, pomieszczenie socjalne, wc damskie, wc męskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie magazynowe, taras i komunikacja. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony, przewidziany do wykonania w technologii tradycyjnej. Ściany murowane grubości 24 cm z elementów gazobetonowych ściennych drobnowymiarowych ocieplone styropianem grubości 15 cm z wyprawą elewacyjną. Dach dwuspadowy o konstrukcji z drewnianych wiązarów dachowych, pokryty blachą powlekaną płaską na rąbek stojący. Budynek wyposażony został w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji grawitacyjnej. Ścieki odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika o pojemności 10,0 m3. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe w ramach działki.

W wyniku operacji wsparty został obiekt działający w sferze kultury, w którym będą realizowane spotkania i wydarzenia o charakterze kulturalnym, mające na celu kultywowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej".

logotypy