Urząd Gminy

 • Roman Kandziora Wójt Gminy
  Telefon: (82) 567 15 51
 • Joanna Jabłońska Sekretarz Gminy
  Telefon: (82) 567 15 51
 • Irena Jagiełło Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu Finansowego
  Telefon: (82) 567 15 51
 • Tomasz Grzeszczak stanowisko ds. obsługi informatyki i funduszy europejskich
  Telefon: (82) 567 15 51
 • Anna Mączka stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej dochody
  Telefon: (82) 567 14 55
 • Anna Węglińska stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej wydatki
  Telefon: (82) 567 14 55
 • Zofia Mazurek stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
  Telefon: (82) 567 15 01
 • Katarzyna Józak stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Telefon: (82) 567 15 01
 • Katarzyna Ustapiuk stanowisko ds. księgowości oświatowej
  Telefon: (82) 567 15 51
 • Urszula Grzeszczak stanowisko pracy ds. kadr i płac oświatowych
  Telefon: (82) 567 03 02
 • Telefon: (82) 567 15 01
 • Beata Głaz stanowisko ds. wymiaru, windykacji opłat za odpady komunalne i gospodarki lokalowej
  Telefon: (82) 567 15 01
 • Joanna Mańko stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa publicznego i bhp
  Telefon: (82) 567 03 02
 • Alicja Czarnota stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i spraw obywatelskich
  Telefon: (82) 567 15 51
 • Marzena Kaszczuk stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i drogownictwa
  Telefon: (82) 567 15 75
 • Krzysztof Sereda stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i zamówień publicznych
  Telefon: (82) 567 15 75
 • Grzegorz Mysiak stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa
  Telefon: (82) 567 14 55
 • Agata Wlizło - Szady stanowisko pracy ds. geodezji i gospodarki gruntami
  Telefon: (82) 567 15 75
 • Beata Taras stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i obsługi Rady Gminy
  Telefon: (82) 567 14 55
 • Andrzej Krycki stanowisko ds. oświaty i spraw społecznych
  Telefon: (82) 567 03 02