Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego(tzw. 500+) będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu  od dnia 01.04.2016 r. w pokoju nr 1 w godzinach od 800 do 1430

W przypadku złożenia wniosku w terminie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. świadczenia będą wypłacane z wyrównaniem za 3 miesiące.

(Art. 49 ust 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa z wychowywaniu dzieci )