Zespół Szkół w Strachosławiu im. Konstytucji 3 Maja

Szkołę utworzono w 1960 r., budynek rozbudowano w 1989 r. Organem prowadzącym placówkę jest Samorząd Gminy Kamień.
Aktualnie w Zespole Szkół zatrudnionych jest 26 nauczycieli i uczy się w niej ponad 190 uczniów oraz dzieci uczęszczające na zajęcia przedszkolne.
Uczniowie aktywnie uczestniczą w licznych zajęciach pozalekcyjnych, w formie kół przedmiotowych i kół zainteresowań.
Obecnie dyrektorem Zespołu Szkół jest Alicja Nafalska

http://zsstrachoslaw.szkolnastrona.pl/