W Kamieniu przed świetlicą wiejską odbył się uroczysty apel podczas, którego jednostki  OSP z terenu gminy: Czerniejowa, Kamienia, Pławanic i Strachosławia odebrały sprzęt ratowniczo-gaśniczy zakupiony z pozyskanych dotacji i środków gminy Kamień. Nastąpiło również uroczyste otwarcie nowo wybudowanego dwustanowiskowego garażu dla samochodów OSP, który poświęcił ks. kanonik Kazimierz Próchniak. W trakcie uroczystości wyróżniający się strażacy ochotnicy otrzymali medale za „Zasługi dla Pożarnictwa”, a także nowi członkowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar jednostki.

W wydarzeniu uczestniczyli: wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg. Artur Rutkowski, ks. Kapelan Łukasz Bokuta, ks. dr Andrzej Sereda, Wicestarosta chełmski Jerzy Kwiatkowski, Komendant Gminny OSP Jacek Waszczuk, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Czerwonka, sekretarz gminy Beata Taras, skarbnik gminy Irena Jagiełło, radni gminy, sołtysi, druhny i druhowie, mieszkańcy gminy Kamień i zaproszeni goście.

Wójt Dariusz Stocki przypomniał, że społeczność lokalna zrosła się ze strażakami. W ich strukturach potrafią bowiem funkcjonować całe rodziny.

Strażakami są ojcowie, mamy, młodsze dzieci i młodzież. Myślę, że ta uroczystość będzie stanowiła zachętę dla kolejnych mieszkańców, aby zasilili szeregi naszych jednostek. Bardzo dziękuję obecnym tutaj strażakom emerytom. To dzięki wam te struktury powstały i przetrwały do dzisiaj. Niegdyś potrzeby były inne, dzisiaj te zadania kształtują się inaczej. Dziękuję za wasz przykład i postawę – mówił wójt Stocki.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski mówił, że jest zbudowany postawą druhów-ochotników z terenu gminy Kamień i bardzo cieszy go, że jednostki te rozwijają się w obranym przez siebie, ambitnie nakreślonym kierunku.

Wystarczy spojrzeć tylko na ten pododdział, który składał dzisiaj ślubowanie. Same młode twarze. Twarze pełne zapału, pełne ambicji, a do tego w większości kobiece. W tym kierunku, bardzo dobrym kierunku, zmierza nie tylko ochotnicza straż pożarna w Kamieniu, ale i całym województwie – mówił w swoim wystąpieniu komendant Alinowski.

Komendant jednostki Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie bryg. Artur Rutkowski podziękował druhom-ochotnikom za ich codzienny trud, za codzienną służbę.

Doskonale wiemy, jak ona wygląda. Ile zdarzeń obsłużyliście już na terenie naszego powiatu. Jesteście dla nas olbrzymim wsparciem. Panie wójcie – bardzo dziękuję za naszą wieloletnią, dobrą współpracę. Wspieramy się i finansowo, i rzeczowo. Bardzo za tę otwartość dziękuję – mówił komendant Rutkowski.

Nie zabrakło również słowa podsumowania, jakie do zgromadzonych skierował komendant gminny OSP dh. Jacek Waszczuk.

Chciałbym przypomnieć o tym, że strażak nigdy nie pracuje sam. Zawsze działamy w rocie. Do tego, aby ten nasz nowy garaż powstał, trzeba było jednak nie tylko roty, ale zaangażowania wszystkich druhów z terenu gminy. Wszystkie prace wykończeniowe, plac przed jednostką, druhowie wykonywali sami, to dzieło ich rąk. Dziękuję za sprzęt, który możemy dzisiaj uroczyście przekazać, a który, jak wspominał mój przedmówca, komendant wojewódzki, został zakupiony dzięki dotacjom i wsparciu samorządu. Dziękuję! W imieniu wszystkich strażaków z gminy Kamień – podsumował komendant Waszczuk.

Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek dla wszystkich uczestników, podczas którego zebranych poczęstowano strażacką grochówką i kiełbaskami z grilla.