24 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Strachosławiu odbył się Gminny Konkurs Polonistyczny. Wzięło w nim udział 11 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Kamień. Komisja konkursowa w składzie:

Pani Alicja Nafalska – Dyrektor Zespołu Szkół w Strachosławiu,

Pan Robert Gałan – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół w Strachosławiu,

Pani Edyta Ośko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniejowie,

Pani Aneta Stadnik – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Kamieniu przyznała następujące miejsca:

I miejsce: Michał Socha – Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu, nauczyciel - Pani Alicja Nafalska,

II miejsce: Wiktoria Jadczak – Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, nauczyciel - Pani Edyta Ośko,

III miejsce: Michał Lewczuk - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, nauczyciel - Pani Aneta Stadnik,

Wyróżnienie: Dominika Czajka - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu, nauczyciel - Pani Aneta Stadnik,

Wyróżnienie: Kacper Kryszczuk - Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, nauczyciel - Pani Edyta Ośko.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieniu. Organizatorem konkursu była Pani Marta Kołtun – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Strachosławiu.