Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o obowiązkach właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich w związku ze stwierdzonym przypadkiem wystąpienia wścieklizny u lisa

UWAGA WŚCIEKLIZNA V.5 page 0001

Rozporządzenie nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 maja 2023 r.