Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Kamień w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kamień na rok 2021 oraz określenia sezonu kąpielowego.

Uwagi i propozycje zmian do projektu należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień. Termin składania uwag oraz propozycji zmian upływa 28 lutego 2021 r. - decyduje data doręczenia.

Informacje dotyczące uchwały udzielane są w Urzędzie Gminy Kamień, pokój 6 lub pod numerem telefonu (82) 567 14 55.

Projekt uchwały