OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kamień informuje, że posiada do sprzedaży 2 drzewa – lipy drobnolistne, rosnące na działce nr 161 stanowiącej pas drogi publicznej w obr. ewidencyjnym Ignatów-Kolonia.

Wszyscy zainteresowani mogą składać oferty kupna, w zaklejonych kopertach, w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu do godziny 12:00 w dniu 1.03.2021 r.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł. W złożonej ofercie należy podać dane kontaktowe,  nr. telefonu oraz oferowaną cenę (formularz oferty w załączeniu). Na kopercie należy dopisać „Licytacja drewna”. Płatność przelewem na podstawie faktury VAT.

Obowiązkiem kupującego będzie wycinka drzew, zagospodarowanie wyciętych drzew wraz z konarami oraz uprzątnięcie terenu wycinki do dnia 30.04.2021 r.

L.p.

Drzewo/gatunek

Średnica kłody (cm)

Długość kłody (m)

Objętość kłody (m3)

Cena wywoławcza brutto (zł)

1.

Lipa drobnolistna

46

5

0,73

50,00

2.

Lipa drobnolistna

57

5

1,10

Wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Kamień

Od dnia 19.02.2021 r.

Do dnia 26.02.2021 r.

 

Mapka poglądowa