Wójt Gminy Kamień zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu "Strategii Rozwoju Gminy Kamień na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r."