czyste powietrze21

Przed udaniem się do punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prosimy o ustalenie:

 • Czy budynek znajduje się w województwie lubelskim (wniosek składa się ze względu na adres modernizowanej nieruchomości a nie adres zamieszkania wnioskodawcy);
 • Czy budynek jest istniejący, czy nowobudowany (nie udziela się dofinansowania na budynki, które nie zostały oddane do użytkowania); roku budowy, powierzchnia całkowita budynku;
 • Czy budynek spełnia definicję budynku jednorodzinnego (wyodrębnione maksymalnie dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i jeden użytkowy o powierzchni do 30% powierzchni całkowitej budynku);
 • Status prawny nieruchomości (czy jest uregulowana własność, kto jest właścicielem, czy są współwłaściciele, którzy muszą wyrazić zgodę na przedsięwzięcie);
 • Wysokość dochodu rocznego wnioskodawcy (jeśli przekracza 100 000 zł, nie kwalifikuje się do Programu) oraz przeciętny miesięczny dochód  na  jednego  członka gospodarstwa   domowego (jeśli nie przekracza 1960 zł – gospodarstwo jednoosobowe (od 1.07.2021 r.: 2 189,04 zł), 1400 zł – gospodarstwo wieloosobowe (od 1.07.2021 r.: 1 563,60 zł), kwalifikuje się do podwyższonego poziomu – w takiej sytuacji należy zgłosić się do GOPS-u po odpowiednie zaświadczenie);
 • Podstawowe dane nieruchomości potrzebne do wniosku (adres, numer KW, numer działki, powierzchnia);
 • Zakres planowanego przedsięwzięcia (przede wszystkim czy będzie wymiana źródła ciepła);
 • Czy budynek jest podłączony do sieci gazowej (jeśli jest licznik gazu, to nie ma możliwości dotowania kotłów na paliwa stałe);
 • Jakiego rodzaju źródła ciepła są w budynku (wymianie podlegają tylko kotły na paliwa stałe poniżej 5 klasy, jeśli jest również piec gazowy, decyduje zużycie gazu poniżej 5600 kWh/rok);
 • Czy wnioskodawca rozpoczął już przedsięwzięcie i poniósł jakieś koszty (kwalifikują się faktury do 6 miesięcy wstecz);
 • Datę kiedy został złożony wniosek o pozwolenie na budowę nieruchomości lub zostało dokonane zgłoszenie budowy (jeśli po 31.12.2013, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową);
 • Czy wnioskodawca posiada aktywny adres poczty elektronicznej e-mail - w przypadku konieczności złożenia korekty wniosku, wnioskodawca będzie musiał jej dokonać w ciągu 10 dni od wpłynięcia pisma z uwagami na adres poczty elektronicznej.

Więcej informacji o Programie