Szanowny mieszkańcu Gminy Kamień

Przystąp do programu „Dom bez rachunków". Skorzystaj z szansy na znaczące obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej w Twoim domu. Już i tak wysokie ceny energii elektrycznej będą jeszcze rosły. Chcemy temu przeciwdziałać.

Dlatego Spółdzielnia Energetyczna Ziemi Chełmskiej przy wsparciu władz samorządowych gmin Wojsławice, Leśniowice i Kamień przygotowała projekt skierowany dla mieszkańców naszej gminy. Zakłada on budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i produkcję energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców jak również osób prowadzących działalność gospodarczą, co ma skutkować znaczącym obniżeniem rachunków za prąd. Inwestycja ma powstać w miejscowości Leśniowice-Kolonia w Gminie Leśniowice na działce, która została wydzierżawiona na okres 30 lat Spółdzielni Energetycznej. Co ważne, właścicielami powstałej infrastruktury będą przystępujący do programu mieszkańcy. Przedsięwzięcie uzyskało już pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dlaczego jedna duża farma fotowoltaiczna?

- wyeliminowanie ryzyka wyłączenia instalacji spowodowanej zbyt wysokim napięciem w sieci elektrycznej niskiego napięcia (duża farma podłączona jest do sieci średniego napięcia) – niezakłócona produkcja prądu

- więcej możliwości pozyskania dofinansowania na jej budowę

- montaż instalacji dokładnie w kierunku południowym, pod optymalnym kątem, bez zacienienia (uzyskamy najwyższą możliwą produkcję energii)

- koszty przeglądów, czyszczenia, serwisowania, ubezpieczenia rozłożą się na wszystkich uczestników projektu (będą znacznie niższe od porównywalnych prac przy indywidualnej instalacji)

- brak ryzyka pożaru

- brak problemów z nieszczelnościami w dachu

- nie zabieramy powierzchni działki lub ogrodu pod instalację

- koszt instalacji dużej farmy w porównaniu do małej instalacji domowej na tych samych komponentach będzie dużo niższy

Zapraszamy do przystąpienia do Spółdzielni Energetycznej Ziemi Chełmskiej

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień, a także w samym Urzędzie pokój nr 6, dostępne są druki deklaracji wraz z ankietą dla osób zainteresowanych rezerwacją mocy w farmie, a co za tym idzie przystąpieniem do spółdzielni energetycznej. Chętnych prosimy o podanie deklarowanej mocy w oparciu o faktyczne zużycie energii elektrycznej w Państwa gospodarstwie domowym. Po zebraniu wszystkich chętnych organizatorzy projektu będą umawiać się z Państwem na indywidualne spotkania w celu dokładnego doboru mocy instalacji. Opłata rezerwacyjna wynosi 60 zł za 1 udział, tj. od 1 kW zadeklarowanej mocy w farmie fotowoltaicznej. Płatna będzie po zakończeniu naboru na członków spółdzielni oraz po zakończeniu indywidualnych spotkań.

ANKIETA INFORMACYJNA

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI

KLAUZULA INFORMACYJNA