Wójt Gminy Kamień informuje o możliwości zapisania się do Newslettera SMS Urzędu Gminy, w celu otrzymywania bezpłatnych informacji sms dotyczących:

- terminów zbiórki odpadów problemowych,

- wydarzeń kulturalnych,

- ostrzeżeń o zagrożeniach,

- wszelkich informacji istotnych dla mieszkańców.

Aby zapisać się do Newslettera, należy wysłać sms o treści: UGKAMIEN pod numer 4301.

W celu wypisania się z Newslettera należy przesłać pod numer 4301 sms o treści: REZYGNACJA.

Koszt wysłania sms-a zgodnie z taryfą operatora.


Dostawcą usługi jest SerwerSMS.pl na zlecenie Urzędu Gminy Kamień.

serwersms logo