Urząd Gminy

 • Dariusz Stocki Wójt Gminy
  Telefon: (82) 545 97 72
 • Beata Taras Sekretarz
  Telefon: (82) 545 97 74
 • Irena Jagiełło Skarbnik Gminy
  Telefon: (82) 545 97 78
 • Tomasz Grzeszczak stanowisko ds. obsługi informatyki i funduszy europejskich
  Telefon: (82) 567 14 55
 • Anna Mączka stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej dochody
  Telefon: (82) 545 97 76
 • Anna Węglińska stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej wydatki
  Telefon: (82) 545 97 76
 • Marzena Grabińska stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
  Telefon: (82) 567 15 01
 • Katarzyna Józak stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Telefon: (82) 567 15 01
 • Katarzyna Ustapiuk stanowisko ds. księgowości oświatowej
  Telefon: (82) 567 03 02
 • Urszula Grzeszczak stanowisko pracy ds. oświaty - kadry
  Telefon: (82) 567 03 02
 • Telefon: (82) 567 15 01
 • Sylwia Szpindowska stanowisko ds. wymiaru, windykacji opłat za odpady komunalne i gospodarki lokalowej
  Telefon: (82) 567 15 01
 • Joanna Mańko stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa publicznego i obsługi sekretariatu
  Telefon: (82) 567 15 51
 • Alicja Puchacz stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i spraw obywatelskich
  Telefon: (82) 545 97 74
 • Marzena Kaszczuk stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i drogownictwa i BHP
  Telefon: (82) 545 97 75
 • Krzysztof Sereda stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej, planowania przestrzennego i zamówień publicznych
  Telefon: (82) 567 15 75
 • Grzegorz Mysiak stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa i funduszy europejskich
  Telefon: (82) 567 14 55
 • Sylwia Strelczuk stanowisko pracy ds. geodezji i gospodarki gruntami
  Telefon: (82) 545 97 75
 • Monika Glanc stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i obsługi Rady Gminy
  Telefon: (82) 567 15 75
 • Angelika Kędziora stanowisko ds. oświaty i spraw społecznych
  Telefon: (82) 567 03 02