Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Kamień  na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030 r.). Wójt Gminy informuje, że w dniach 17.11.- 31.12.2020 r. na terenie Gminy Kamień przeprowadzone zostanie badania ankietowe skierowane do wszystkich mieszkańców gminy oraz osób związanych z gminą Kamień mieszkających poza nią.

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Kamień, ul, Diamentowa 15, 22 – 113 Kamień. Wypełnione ankiety należy składać w wyżej wymienionym terminie do urny przy w Urzędzie Gminy. Ponadto formularz ankiety umożliwiający jej elektroniczne wypełnienie udostępniony został na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy poprzez link:

ANKIETA

Wyniki badań posłużą opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Kamień, która ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy i odbudowę więzi lokalnych. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

ANKIETA DO WYDRUKOWANIA