Zapraszamy do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez urząd gminną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

 Przewidziano 4 kategorie konkursowe:
I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

Pisanki tradycyjne muszą zostać wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi wraz z dawnymi wzorami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny i jej subregionów. Pisanki współczesne muszą być zbliżone wyglądem do naturalnej wielkości jaj (np. kurzych, gęsich czy strusich). Materiały i technika wykonania jest dowolna. Palmy tradycyjne, jak i współczesne nie mogą przekraczać wysokości jednego metra. Palmy tradycyjne muszą być wykonane wyłącznie z naturalnych surowców.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do 9 marca 2021 r. wraz  z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście na adres Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 marca 2021 rw Muzeum Wsi Lubelskiej, a zwycięskie prace będą zaprezentowane na pokonkursowej wystawie otwartej w dniu rozdania nagród.

Organizatorami II Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną są:

– Beata Mazurek- Poseł do Parlamentu Europejskiego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
– Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
– Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Źródło: https://skansen.lublin.pl/pl/aktualnosci/ii-wojewodzki-konkurs-na-palme-i-pisanke-wielkanocna/ 

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową znajdą Państwo poniżej w pliki do pobrania