Informuję mieszkańców miejscowości Czerniejów, że w dniach od 20 września 2021 r. do 8 października 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Czerniejów w sprawie zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Czerniejów (Stara Wieś).

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców miejscowości Czerniejów na temat zniesienia nazwy części miejscowości Czerniejów( Stara Wieś), która nie jest stosowana.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Czerniejów posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie badania opinii mieszkańców miejscowości Czerniejów, które będzie polegało na wypełnieniu imiennej ankiety.

Formularz ankiety zostanie udostępniony do pobrania:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy https://kamien.gmina.pl;

2) w Urzędzie Gminy w pok. Nr 9;

3) u sołtysa i radnego  miejscowości Czerniejów.

Wypełnione ankiety mieszkańcy miejscowości Czerniejów mogą składać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 9, lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22 -113 Kamień, oraz przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej E-puap: /UG Kamień/Skrytka ESP w terminie do dnia 8 października 2021 r.

Wójt Gminy Kamień

/-/ Dariusz Stocki

ZARZĄDZENIE NR 66/2021 WÓJTA GMINY KAMIEŃ z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Czerniejów w sprawie zniesienia urzędowej nazwy części miejscowości Czerniejów (Stara Wieś)

Ankieta z klauzulą informacyjną dla mieszkańców miejscowości Czerniejów

Protokół z przeprowadzonych konsultacji