Gmina Kamień włączyła się w ogólnopolską akcję sadzenia drzew „100 drzew na 100-lecie Bitwy Warszawskiej”. Na terenie gminy zostało posadzonych 300 drzewek różnego rodzaju takich jak: dąb, lipa, świerk i brzoza. Posadzone zostały przy Szkołach Podstawowych w Czerniejowie i Strachosławiu, na działce przy siłowni zewnętrznej w Kamieniu, przy świetlicy wiejskiej w Ignatowie Kolonii, a także wokół zbiornika wodnego w Pławanicach.

        Wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki serdecznie dziękuję mieszkańcom gminy i uczniom szkół podstawowych i ich opiekunom za okazaną pomoc przy realizacji tego projektu.