Gmina Kamień jest gminą podmiejską położoną w południowo-wschodniej części powiatu chełmskiego, na pograniczu dwóch mezoregionów: Pagórów Chełmskich i  Obniżenia Dubienki. Graniczy z gminą Żmudź, Leśniowice, Dorohusk oraz miastem Chełm. Powierzchnia gminy Kamień wynosi 9 690 ha. Odległość od miasta wojewódzkiego Lublina wynosi około 80 km, natomiast odległość od przejścia granicznego w Dorohusku około 23 km. Usytuowanie geopolityczne gminy stanowi o jej potencjale rozwojowym.

Sieć osadniczą gminy Kamień tworzy 17 miejscowości, które stanowią 14 sołectw. Miejscowość Kamień jest ośrodkiem administracyjnym, handlowym i kulturalnym gminy. Liczy 986 mieszkańców (dane UG Kamień, 2014) i pod względem osadniczym jest najlepiej rozwiniętą miejscowością na terenie gminy.                                      

W gminie Kamień dominuje zabudowa jednorodzinna, ale znajdziemy tu również budynki wielorodzinne. Zabudowę typu gniazdowego można zaobserwować jeszcze w miejscowości Pławanice, natomiast pozostałe miejscowości to tzw. ulicówki.