Kultura gminy Kamień jest niezwykle bogata i efektowna a co najważniejsze, dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Publikacje, wystawy, występy okolicznościowe, różnego rodzaju uroczystości os szczebla gminnego po ogólnopolskie to tylko niektóre z form eksponujących pracę tutejszych artystów. Twórców w Gminie Kamień można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią literaci (głownie poeci), drugą zaś artyści plastycy. Poezja to niezwykle ceniony i doceniany przez władze samorządowe nurt literatury. To właśnie na tej ziemi urodził się i przez całe życie mieszkał i tworzył Władysław Kuchta. Sąsiad „przez miedzę” jednej z najsłynniejszych polskich poetek ludowych Pauliny Hołyszowej. Kuchta był nie tylko poetą ludowym, ale także, a może przede wszystkim, kronikarzem i rolklorystą. Prostym językiem opisywał to co widział, dlatego też trudno przeceniæ wartość jego twórczości. Wydane staraniem Urzędu Gminy Kamień i Starostwa Powiatowego w Chełmie w początkach XXI wieku cztery tomy jego dzieł przenoszą nas w odległe i zapomniany już dzisiaj świat codzienności początków wieku XX. Wiersze, które pisał od 1928 roku znalazły uznanie w wielu konkursach poetyckich, a ich autor zasłużył nie tylko na liczne publikacje prasowe i książkowe, ale także wysokie odznaczenia państwowe. W jego pamiętnikach odnajdujemy jakże barwne i żywe opisy ludowych zwyczajów, wspólnie z autorem przeżywamy jego radości, smutki a także, jeśli przyszła na to pora, nudę.

Obecnie na terenie gminy tworzy dwoje docenionych i czynnych poetów: Halina Graboś i Pelagia Grabowska. Również ceniona poetka była zmarła w czerwcu 2014 roku Bronisława Fastowiec. Twórczość dwóch wymienionych powyżej poetek trudno jest zakwalifikować jako ludową, z całą pewnością o ludowości możemy powiedzieć omawiając twórczość Pelagii Grabowskiej. Poetka ta, na stale mieszkająca w Wolawcach, Została już wyróżniona w konkursach poetyckich, publikowała także w tomikach i antologiach poezji lubelszczyzny. Zajmuje się także wyrabianiem ze słomy pająków, makat, wieńców dożynkowych, palm wielkanocnych i innych dzieł ludowych.

O wiele większym dorobkiem artystycznym może pochwalić się mieszkająca w Kamieniu Halina Graboś. W jej twórczości widać wyraźnie ewolucję od ludowości do poezji wykraczającej poza ramy tego, co nazwać można ludowym. Jej dojrzała poezja była nagradzana lub wyróżniana dwunastokrotnie nie tylko w konkursach regionalnych, lecz także ogólnopolskich.

Najbardziej uznaną i uhonorowaną (28 nagród i wyróżnień) jest Bronisława Fastowiec – poetka, która swoją „przygodę” z liryką rozpoczęła już w wieku dojrzałym. W ciągu kilkunastu lat twórczości wydała kilka tomików poezji, a jej wiersze znalazły się ponadto w kilkunastu antologiach. Twórczość Bronisławy Fastowiec została doceniona także przez Związek Literatów Polskich, który w 2005 roku przyjął ją w swoje szeregi. Gmina Kamień jest jedną z nielicznych, gmin w Polsce, która aktywnie wspiera twórców. Wszyscy poeci mają zapewnione nie tylko warunki do pracy, ale także środki na wydawanie swoich utworów w tomikach. Urząd Gminy Kamień aktywnie wspiera też młodych twórców, i to nie tylko Z obszaru gminy, angażując się finansowo wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Chełmie w stale rozwijający się (i powiększający Zasięg) konkurs poezji szkolnej im. Pauliny Hołysz pod hasłem „Złote Pióro”. Szczególnie rozwiniętą dziedziną twórczości, nawiązującą bardzo wyraźnie do twórczości ludowej, jest haft krzyżykowy i malarstwo. Haftem krzyżykowym zajmują się m.in. Bożena Bochen ze Strachosławia, Wiesława Drygasiewicz z Kamienia i Dorota Olchowska ze Strachosławia. Ich dzieła prezentują nie tylko martwą naturę, ale także przyrodę i tematykę religijną.

Kultywowaniem dawnych tradycji poprzez wykonywanie różnorodnych prac ze słomy zajmują się: Janina Kuchta z Andrzejowa i Pelagia Grabowska z Wolawiec. Wspaniałe wieńce dożynkowe wykonuje Piotr Czapka z Kamienia. Wieniec w jego wykonaniu zajął I miejsce na Dożynkach Prezydenckich w Spale w 2002 roku i II miejsce w 2003 roku. Teresa Ziarkiewicz z Andrzejowa i Mirosław Sawicki z Kamienia to artyści, których pasją jest malowanie i grawerowanie jaj. W ich dorobku zawodowym są liczne nagrody i wyróżnienia, które otrzymali uczestnicząc w konkursach.

Na terenie gminy Kamień mieszkają również malarze. Do wybitnych przedstawicieli nurtu ludowego można zaliczyć Stanisława Koguciuka z Pławanic, którego prace wystawiane są w muzeach i galeriach. Malarz ten w sposób bardzo prosty prezentuje na swoich obrazach „dawną wieś” -ludzi, Zwierzęta i domostwa. Brał udział w licznych konkursach w tym międzynarodowych, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Anna Mazur – Betiuk ze Strachosławia to artystka z „pochodzenia”. Jej rodzice – Stanisława i Walerian Mąkowie są jednymi z najbardziej znanych twórców ludowych Lubelszczyzny. Malarka legitymuje się dyplomem Państwowego Liceum Plastycznego w Zamościu i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Na swoich płótnach, z których emanuje energia, prezentuje szeroko rozumianą przyrodę. Można tu odnaleźć lasy, drzewa, łąki, które są bliskie każdemu odbiorcy. Malarstwem parają się także: Bożena Bochen ze Stracnosławia, Ignacy Gryciuk z Koczowa, Teresa Ziarkiewicz z Andrzejowa i Joanna Wojciszko Z Kolonii Kamień. W 2004 roku, staraniem Urzędu Gminy Kamień, została zorganizowana wystawa twórczości ludowej z terenu gminy, którą można było obejrzeć w Chełmskiej Bibliotece Pedagogicznej.

Na terenie gminy aktywną działalność prowadzi zespół śpiewaczy „Rosa”, który rozpoczął swoją aktywność w 2002 roku. Bierze on udział w licznych imprezach kulturalnych uatrakcyjniając m.in. dożynki gminne i powiatowe. Dużą popularnością cieńsza się również zespoły KORAL i ANDANTE. W 2000 roku w Kamieniu powstała kapela ludowa „Bogdaniacy”. Kapela chętnie uczestniczy w uroczystościach gminnych wzbogacając imprezy kulturalne. Dużą rolę w popularyzowaniu kultury odgrywa Biblioteka Gminna w Kamieniu powstała w 1955 roku. Udostępnia ona zbiory biblioteczne, popularyzuje czytelnictwo oraz prowadzi działalność oświatową (organizacja konkursów czytelniczych, wieczorów opowiadań dla dzieci, zajęcia plastyczne, wystawy, lekcje biblioteczne).