Malownicze krajobrazy gminy Kamień można podziwiać korzystając ze szlaków rowerowych:

 

I.  „MOCZAROWA KRAINA” – trasa prowadzi przez Chełm, Stańków, Srebrzyszcze, Ignatów, Józefin. Długość trasy wynosi 23 km.

II. Szlak rowerowy „KOL. KAMIEŃ – ZALEW HUSYNNE”- trasa Kol. Kamień – Pławanice – Husynne. Długość trasy 19 km.

III. Szlak rowerowy KOL. KAMIEŃ – „DĘBOWY LAS”. Długość trasy 35 km.