Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków na realizację zadań drogowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wójt gminy Kamień Dariusz Stocki i skarbnik gminy Irena Jagiełło odebrali z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki symboliczny czek na kwotę 223 390,00 zł. na przebudowę drogi gminnej Kamień Kolonia – Rudolfin – Majdan Pławanicki na odcinku Rudolfin – Majdan Pławanicki.

Otrzymane dofinansowanie stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych, pozostałe koszty pokryte zostaną z budżetu gminy Kamień.