Ponad 6 mln zł. z drugiego naboru do „Rządowego Funduszu Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych” otrzymała Gmina Kamień.

Trzy wnioski, które złożyliśmy zostały wysoko ocenione i otrzymały dofinansowanie. Z otrzymanego dofinansowania przebudujemy pięć odcinków dróg gminnych, wyremontujemy, przebudujemy i utworzymy Gminne Centrum Kultury w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kamieniu, wybudujemy boiska wielofunkcyjne przy Szkołach Podstawowych w Kamieniu i Strachosławiu.

Na wykonanie wymienionych zadań posiadamy niezbędne pozwolenia i zabezpieczone środki finansowe w budżecie na wkład własny gminy – mówi wójt Dariusz Stocki.

W niedzielę podczas „Gminnego Święta Rodziny” pani poseł Anna Dąbrowska – Banaszek w asyście posła Krzysztofa Grabczuka wręczyli symboliczny czek wójtowi Stockiemu.