W ubiegłą środę na placu Niepodległości w Chełmie odbyło się przekazanie symbolicznych czeków z kwotami dofinansowania dla poszczególnych gmin, które otrzymały dotację rządową.

Wójt Dariusz Stocki odebrał z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego symboliczny czek na kwotę 750 207 zł.

Otrzymaną kwotę Urząd Gminy może wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę dróg – a także na inne niezbędne lokalne działania.

Otrzymana dotacja pod względem kwotowym jest szóstą w powiecie chełmskim na piętnaście gmin.

Jest to solidny zastrzyk gotówki do budżetu naszej gminy, wnioskował będę do Rady Gminy Kamień aby środki te przeznaczyć na modernizację i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Kamieniu przy ulicy Szlacheckiej – mówi wójt Dariusz Stocki.

Obecnie biuro projektowe z Zamościa kończy opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni w celu uzyskania pozwoleń na prowadzenie prac związanych z jej rozbudową. Po ich otrzymaniu ogłosimy przetarg, w którym wyłonimy wykonawcę robót. Myślę, że pierwsze prace (przy dogodnych warunkach atmosferycznych) rozpoczną się już jesienią tego roku – dodaje wójt Stocki.