W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu odbyła się „wyjazdowa lekcja historii” zorganizowana w ramach obchodów 79. rocznicy zbrodni katyńskiej. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście odwiedzili 4 Dęby Katyńskie, posadzone na terenie Gminy Kamień: Dąb Pamięci przy Szkole Podstawowej w Strachosławiu poświęcony  kpt. Józefowi Bocheńskiemu zamordowanemu w Katyniu, Dąb Pamięci przy Świetlicy Wiejskiej w Kamieniu – poświęcony ppor. Zbigniewowi Florkiewiczowi, Dąb Pamięci przy Szkole Podstawowej w Kamieniu, poświęcony mjr. Włodzimierzowi Skibińskiemu zamordowanemu w Charkowie i Dąb Pamięci w Pławanicach poświęcony Aleksandrowi Starczukowi. Przy każdym Dębie minutą ciszy uczczono pamięć o pomordowanych, odbyła się krótka część artystyczna oraz zostały złożone wieńce i zapalone znicze. W uroczystości wzięły również udział rodziny ofiar katyńskich, m.in. wnuk kpt. Józefa Bocheńskiego – Waldemar, który przybył z Warszawy, wnuczka Włodzimierza Skibińskiego oraz Marcin Jakimiuk –  prawnuk Aleksandra Starczuka. W uroczystości uczestniczyli również władze gminy Wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki, zastępca wójta Beata Taras oraz radni Gminy Kamień.