BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU zostało przywiezione z Betlejem do Zakopanego, skąd delegacja z Hufca Chełm przywiozła je do Chełma i okolic. Symboliczny ogień również dotarł do naszej gminy Kamień.

Zwarzywszy na panującą pandemię wirusa COVID – 19 i obowiązujące obostrzenia tak licznej grupy harcerzy i zuchów nie można było przyjąć w budynku urzędu dlatego wójt Dariusz Stocki wraz z Panią Sekretarz Beatą Taras światełko odebrali przed Urzędem. Niosąc lampiony ze światłem harcerze oraz zuchy dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Wójt gminy Kamień Dariusz Stocki składa serdeczne podziękowania druhnom Annie Prystupie i Magdalenie Tarasiuk za przywiezienie światełka i przekazanie na terenie naszej gminy.