BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU zostało przywiezione z Betlejem do Zakopanego, skąd delegacja z Hufca Chełm przywiozła je do Chełma i okolic. Symboliczny ogień również dotarł do naszej gminy Kamień. W związku z panującą pandemią zuchy i harcerze nie mogli uczestniczyć w Betlejemskim Świetle Pokoju. Druhny : Anna Prystupa, Magdalena Piątek i Magdalena Tarasiuk przekazały je Wójtowi Gminy Kamień Dariuszowi Stockiemu. Niosąc lampiony ze światłem harcerze oraz zuchy dzielą się radosna nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.