Na terenie naszej gminy zakończono przebudowę drogi gminnej relacji Kamień -Kolonia – Rudolfin – Majdan Pławanicki oraz drogi gminnej w Pławanicach.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 972 122 zł. na to zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 223 390 zł.  Roboty wykonała firma B.G. Construction  Wólka Tarnowska.

Od lat mieszkańcy Majdanu Pławanickiego i Pławanic zabiegali o wykonanie nawierzchni asfaltowej na tych drogach, gdyż dotychczas utwardzone były jedynie żużlem i kruszywem – mówi wójt Dariusz Stocki.